Czy prace wykończeniowe wymagają posiadania uprawnień budowlanych?

Czy prace wykończeniowe wymagają posiadania uprawnień budowlanych?

Uprawnienia budowlane to dokument, który potwierdza kwalifikacje zawodowe każdego
kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Tylko osoby posiadające takie potwierdzenie mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Kiedy prace wykończeniowe lub prace budowlane musi nadzorować osoba posiadające uprawnienia budowlane? Czy roboty w zakresie układania podłóg oraz inne roboty wykończeniowe powinny być nadzorowane przez osoby z uprawnieniami?

prace wykończeniowe
Uprawnienia Budowlane a prace ogrodowe

Uprawnienia budowlane – czym są?

To dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie osób pracujących w branży budowlanej. Uprawnienia można zdobyć w 11 różnych specjalnościach, w tym między innymi w specjalności architektonicznej, elektrycznej, sanitarnej, kolejowej, drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, wyburzeniowej i innych. Dla każdej z tych specjalności możliwe jest staranie się o uprawnienia do projektowania lub wykonywania robót budowlanych. Kandydat może również starać się o uprawnienia jednocześnie do kierowania i projektowania.
Aby zdobyć uprawnienia budowlane należy złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin przeprowadzany dwa razy w roku przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Do egzaminu mogą podejść osoby, które kilka miesięcy przed egzaminem złożyły odpowiednie dokumenty. Dokumenty te weryfikuje komisja kwalifikacyjna, która sprawdza czy złożone dokumenty są kompletne i prawidłowe. Wśród tych dokumentów znajduje się miedzy innymi dyplom potwierdzający wykształcenie. Wymagane wykształcenie określa rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych. Tutaj znajdują się informacje dotyczące tak zwanych kierunków odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności. Ponadto wśród dokumentów złożonych do Izby musi się znaleźć dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej.
Co istotne długość i rodzaj tej praktyki jest uzależniona od uprawnień o jakie się staramy. I tak na przykład osoby które starają się o uprawnienia wykonawcze muszą udokumentować odbycie praktyki na budowie, osoby starające się o uprawnienia projektowe lub projektowo-wykonawcze muszą wykazać się odbyciem praktyki zarówno w biurze projektowym jak i na budowie. Jeśli zatem starasz się o uprawnienia projektowe warto zastanowić się nad zdobyciem uprawnień projektowo-wykonawczych.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się dwa razy w roku. Składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Część pisemna to test. Tą część uznaje się za prostszą część i podobny jest w formie do egzaminu na prawo jazdy. Część ustna to rozmowa z komisją i konieczność udzielenia odpowiedzi na wylosowane pytania. Tu jest już trudniej. Komisja potrafi bowiem w szybki sposób zweryfikować czy kandydat faktycznie posiada wystarczającą wiedzę, aby nadzorować pracą ludzi na budowie czy w biurze projektowym.
Zawód kierownika budowy czy projektanta to niezwykle odpowiedzialne zadania. Czasami niewielki błąd może doprowadzić do katastrofy budowlanej i pociągnąć za sobą życie ielu ludzi, zarówno tych pracujących na budowie jak i eksploatujących budynek po jego oddaniu do użytkowania.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia dany kandydat czeka na decyzję, a następnie musi opłacić ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej do swojej izby. Spełnienie tych dwóch warunków otwiera drzwi kariery do pracy w zawodzie.
Program Uprawnienia Budowlane oraz Segregator z pytaniami na egzamin ustny
W przygotowaniu do egzaminu na uprawnienia pomogą materiały dostępne na stronie firmy Invest Construction . Znajdziesz tu programy przygotowujące do egzaminu pisemnego, ustnego oraz segregatory z aktami prawnymi.

Czy prace wykończeniowe powinny być nadzorowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi?

Program Uprawnienia Budowlane przygotowujący do egzaminu

Uprawnienia budowlane wymaga się w przypadku projektowania i wykonywania robót skomplikowanych. Co to znaczy? Czy prace wykończeniowe zaliczają się do takich? To przede wszystkim roboty związane z wykonywaniem konstrukcji. Roboty wykończeniowe takie jak ułożenie podłóg, malowanie ścian, wykonywanie gładzi, montaż tapet nie wymagają nadzoru kierownika budowy z uprawnieniami i nie muszą być projektowane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Często jednak roboty takie są częścią dużego zamierzenia, polegającego na kompleksowej budowie lub remoncie obiektu budowlanego. Wówczas kierownik budowy również nadzoruje wykonanie prac wykończeniowych.

Sklep internetowyhttps://fabrykaw-sklep.pl
Wykończenie wnętrz

Podłogi drewniane Krosno

Podłogi drewniane są jednym z najpopularniejszych wyborów dla wnętrz o eleganckim i naturalnym charakterze. W zależności od preferencji, można wybrać między podłogami litymi lub warstwowymi,

CZYTAJ DALEJ »
deska tarasowa kompozytowa
Wykończenie wnętrz

Deska kompozytowa

Deska kompozytowa to popularny wybór na tarasy, elewacje i inne miejsca wymagające trwałego i łatwego w utrzymaniu wykończenia. Składa się zwykle z trzech warstw, z

CZYTAJ DALEJ »
Fabryka Wnętrz